Kuu Arhiiv:' December 2014

2015 aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus

Alates 01.01.2015 hakkavad kehtima uued maksumäärad.

– Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
– Maksuvaba tulu on 154 eurot.
– Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 220 eurot kuus.
– Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
– Sotsiaalmaksu määr on 33%.
– Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 355 eurot (2014. aastal kehtinud 320 euro asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 117,15 eurot kuus.
– Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% (2014. aastal oli 2%), tööandjale 0,8% (2014. aastal oli 1%). Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3.