Päev Arhiiv: 11.2.2015

Tulumaksuseaduse muudatused alates 01.01.2015

1. jaanuaril 2015.a jõustusid tulumaksuseaduse muudatused, mille kohaselt peab edaspidi maksuvabastust võimaldavaid asjaolusid kajastama jooksvalt. Kui seni kehtinud korra järgi pidi maksukohustust vähendavaid asjaolusid deklareerima väljamakse tegemisel, siis nüüd tuleb deklaratsioon maksuametile esitada järgmisel kuul peale maksuvähendamist võimaldava sündmuse toimumist. See kehtib ka ühinemiste ja jagunemiste korral, mil reorganiseerimise käigus üle antud õigused tuleb kajastada tehingu jõustumise kuu deklaratsioonis.

Lisaks tuleks deklareerida kõik seni toimunud nii rahalised kui mitterahalised sissemaksed ning muud toimingud, mis võivad vähendada tulumaksukohustuse ulatust äriühingust väljamakse tegemisel. Maksuvähendus rakendub nii kasumi jaotamisel kui muude omakapitalist tehtavatelt väljamaksete korral nagu näiteks tavapärase likvideerimise või alternatiivse füüsilise isiku ja äriühingu ühinemise, osa- või aktsiakapitali vähendamise korral.

Deklaratsioonid tuleb esitada hiljemalt 10. veebruariks 2015. a, sest vastasel juhul ei ole ühingul tulevikus õigust neid summasid maksuvabastuse aluseks võtta.

Oluline on teada, et maksusoodustuse aluseks olevad dokumendid peavad olema alles kirjalikult taasesitatavas vormis ning juba esitatud deklaratsiooni muudatusi saab üldjuhul sisse viia kuni 3 aastat.

Juhul kui teil on küsimusi või vajate abi, võtke meiega julgelt ühendust.