Kuu Arhiiv:' January 2016

2016 aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus Eestis

Alates 01.01.2016 hakkavad kehtima uued maksumäärad.

– Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
– Maksuvaba tulu on 2040 eurot aastas, 170 eurot kuus.
– Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus.
– Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (väljamakse saaja avalduse alusel).
– Sotsiaalmaksu määr on 33%.
– Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 390 eurot st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 128,70 eurot kuus (Riigikogus seisuga 22.10.2015 vastu võtmata).
– Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%.
– Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%.
– Välislähetuste maksuvaba päevaraha 50 eurot iga välislähetuse 15 esimese päeva eest, kuid mitte rohkem kui 15 päeva eest kalendrikuus. Ülejäänud välislähetuses viibitud päevade eest võib päevaraha maksuvabalt maksta seni kehtinud määras 32 eurot.
– Välislähetustega seotud kulude hüvi¬ta¬mist või välis¬lä¬he¬tuse päe¬va¬raha maks¬mist üle mak¬su¬vaba piir-määra ei loeta alataes 01.01.2016 erisoodustuseks vaid töö eest makstavaks tasuks.