Autor Arhiiv: admin

2016 aasta maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus Eestis

Alates 01.01.2016 hakkavad kehtima uued maksumäärad.

– Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
– Maksuvaba tulu on 2040 eurot aastas, 170 eurot kuus.
– Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 225 eurot kuus.
– Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus (väljamakse saaja avalduse alusel).
– Sotsiaalmaksu määr on 33%.
– Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 390 eurot st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 128,70 eurot kuus (Riigikogus seisuga 22.10.2015 vastu võtmata).
– Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6%, tööandjale 0,8%.
– Kogumispensioni makse määr on kas 2% või 3%.
– Välislähetuste maksuvaba päevaraha 50 eurot iga välislähetuse 15 esimese päeva eest, kuid mitte rohkem kui 15 päeva eest kalendrikuus. Ülejäänud välislähetuses viibitud päevade eest võib päevaraha maksuvabalt maksta seni kehtinud määras 32 eurot.
– Välislähetustega seotud kulude hüvi¬ta¬mist või välis¬lä¬he¬tuse päe¬va¬raha maks¬mist üle mak¬su¬vaba piir-määra ei loeta alataes 01.01.2016 erisoodustuseks vaid töö eest makstavaks tasuks.

Tulumaksuseaduse muudatused alates 01.01.2015

1. jaanuaril 2015.a jõustusid tulumaksuseaduse muudatused, mille kohaselt peab edaspidi maksuvabastust võimaldavaid asjaolusid kajastama jooksvalt. Kui seni kehtinud korra järgi pidi maksukohustust vähendavaid asjaolusid deklareerima väljamakse tegemisel, siis nüüd tuleb deklaratsioon maksuametile esitada järgmisel kuul peale maksuvähendamist võimaldava sündmuse toimumist. See kehtib ka ühinemiste ja jagunemiste korral, mil reorganiseerimise käigus üle antud õigused tuleb kajastada tehingu jõustumise kuu deklaratsioonis.

Lisaks tuleks deklareerida kõik seni toimunud nii rahalised kui mitterahalised sissemaksed ning muud toimingud, mis võivad vähendada tulumaksukohustuse ulatust äriühingust väljamakse tegemisel. Maksuvähendus rakendub nii kasumi jaotamisel kui muude omakapitalist tehtavatelt väljamaksete korral nagu näiteks tavapärase likvideerimise või alternatiivse füüsilise isiku ja äriühingu ühinemise, osa- või aktsiakapitali vähendamise korral.

Deklaratsioonid tuleb esitada hiljemalt 10. veebruariks 2015. a, sest vastasel juhul ei ole ühingul tulevikus õigust neid summasid maksuvabastuse aluseks võtta.

Oluline on teada, et maksusoodustuse aluseks olevad dokumendid peavad olema alles kirjalikult taasesitatavas vormis ning juba esitatud deklaratsiooni muudatusi saab üldjuhul sisse viia kuni 3 aastat.

Juhul kui teil on küsimusi või vajate abi, võtke meiega julgelt ühendust.