Kategoria Arkistot:Suomi

Maksuperusteinen arvonlisävero käyttöön 1.1.2017

Maksuperusteinen arvonlisävero, eli arvonlisäveron kantaminen vasta sitten, kun siihen liittyvät tuotot ovat tuloutuneet yrityksen kassaan.

Maksuperusteisessa menettelyssä on huomioitava, että se on tehtävä symmetrisen mallin mukaan. Siksi myös ostot on kohdistettava maksuperusteisesti. Maksuperusteisessa arvonlisäverotuksessa siis myös ostovähennyksen ajankohta siirtyy maksuhetkeen. Tämä johtaa siihen, että toiminnassa, jossa ostot tapahtuvat etupainotteisesti, on maksuperusteinen arvonlisävero ennemminkin yrityksen kassaa haittaava tekijä. Maksuperusteisuudesta on hyötyä tai ainakin turvaa yhtiöille, joilla myyntiin liittyvä osto ja varsinainen myynti tapahtuvat lähellä toisiaan tai myyntiin ei liity merkittäviä ostoja, kuten palveluliiketoiminnassa.

Mahdollisuus maksuperusteiseen menettelyyn arvonlisäverotuksessa on päätetty laajentaa koskemaan kaikkia yrityksiä, joiden liikevaihto on alle 500 000 €. Tavoitteena muutokselle on pienen yritysten maksuvalmiuden parantaminen. Yritys voi valita siirtymisajankohdan vapaasti 1.1.2017 lähtien.

Uusi kirjanpitolaki 2016

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukuisia kohtia kirjanpitolaissa. Muutokset perustuvat keskeisiltä osiltaan vuonna 2013 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston tilinpäätösdirektiiviin. Direktiivin keskeisenä tarkoituksena on keventää tilinpäätössääntelystä etenkin pienyrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

Uudessa kirjanpitolaissa yritykset ryhmiteltäisiin neljään luokkaan kokonsa perusteella: mikro-, pien-, keskikokois- ja suuryrityksiin. Yrityksen luokalla olisi merkitystä mm. tilinpäätössääntöjen määräytymisen kannalta.
yrityskoko

Uutta lakia sovelletaan 1.1.2016 alkaviin tilikausiin.