Kategoria Arkistot:Viro

Virossa arvonlisäverovelvollisen raja nousee 40000 euroon

Viron hallitus päätti 28.4. nostaa yritysten arvonlisäverovelvollisuuden rajaa yritysten osalta 40.000€:n. Eli alle 40.000€:n liikevaihdolla toimivilla yrityksillä ei ole arvonlisäverovelvollisuutta. Nykyinen raja on 16.000€. Rajan nostaminen vaatii vielä EU:n hyväksynnän.

Päivitys 27.03.2017:
EU on hyväksynyt Viron ehdotuksen arvonlisäverovelvollisuuden rajan nostamisesta 40.000€:n.
Muutos tulee voimaan 1.1.2018 alkaen.
”Arvonlisäverovelvoitteen kynnyksen nostaminen vähentää byrokratiaa pienyrityksille ja luo suotuisamman veroympäristön”, sanoo Viron valtiovarainministeri Sven Sester.

Vuoden 2016 verokannat ja verottoman tulon määrä Virossa

01.01.2016 alkaen tulevat voimaan uudet verokannat.

– Tulovero yksityishenkilöille on 20%.
– Verovapaan tulon raja on vuodessa 2040 euroa, kuukaudessa 170 euroa.
– Eläkkeiden kohdalla lisäverovapaa osuus on 225 euroa kuukaudessa.
– Mikäli kyseessä on ammatista johtuva onnettomuus tai sairaus niin lisäosuus verovapaasti on 64 euroa kuukaudessa (myönnetään hakemuksen perusteella).
– Sosiaalivero (työnantaja maksaa) on 33% bruttopalkasta.
– Minimikuukausitaso, josta sosiaalivero lasketaan on 390 euroa. Siten minimi sosiaaliveron määrä on 128.70 euroa kuukaudessa.
– Työttömyysvakuutusmaksu on 1.6% työntekijälle ja 0.8% työnantajalle. Nämä lasketaan bruttokuukausipalkasta.
– Rahastoitu eläkeosuus on joko 2% tai 3% bruttopalkasta.
– Verovapaan ulkomaanpäivärahan raja on 50 euroa ensimmäisen 15 ulkomaanpäivän osalta. Kuitenkin enintään 15 päivää kalenterikuukaudessa. Sen jälkeen voidaan maksaa 32 euroa jokaiselta seuraavalta päivältä.
– Raja-arvon ylittävältä osalta maksetut päivärahat määritellään palkaksi ja verotetaan tuloverona.