Muutokset tuloverolaissa 01.01.2015 lähtien

1. tammikuuta 2015 uudet tuloverolain muutokset astuivat voimaan, ja niiden mukaan muutoksista tuloverovähennyksissä on ilmoitettava veroilmoituksessa jatkuvasti. Jos yrityksen on aiemmin täytynyt ilmoittaa käyttämättömistä oikeuksista tuloveroetuuksissa vain sisään- ja ulosmaksuja tehdessä, niin tästä lähtien ilmoitukset mahdollisista tuloverovähennyksistä on tehtävä vero- ja tullihallitukselle kuukauden sisällä siitä päivämäärästä kun muutokset ovat tapahtuneet. Tämä sääntö koskee myös yritysfuusioita- ja jakaantumisia, ja näin ollen saneerausmenettelyn aikana hankitut tai saadut oikeudet tulee ottaa huomioon veroilmoituksessa kuukautena jona fuusio tai jakaantuminen tulee voimaan.

Lisäksi kaikki rahalliset ja ei-rahalliset maksut ja investoinnit yritykseen tulee ilmoittaa, jotta tuloverohyötyjä maksujen jaossa voidaan saada myös tulevaisuudessa. Tuloverohyötyjä voidaan soveltaa voitonjaossa ja muissa maksuissa pääomasta, esimerkiksi tavallisessa selvitystilassa ja vaihtoehtoisessa yrityksen ja yksityishenkilön fuusiossa, sekä osakepääoman alennuksessa.

Ilmoitukset edellä mainituista tilanteista tulee toimittaa viimeistään 10. helmikuuta 2015. Muutoin aiempia maksuja yritykselle ei voida pitää laillisena perusteena tuloverohyötyjen saamiselle tulevaisuudessa.

On hyvä tietää, että tuloverohyötyjen saamiseksi täytetyt asiakirjat tulee säilyttää kirjallisessa ja tulostettavassa muodossa, ja jo toimitettuja selvityksiä voidaan muuttaa 3 vuoden sisällä niiden toimittamisesta.

Mikäli teillä on kysymyksiä tai tarvitsette apua asiaan liittyen, älkää epäröikö ottaa yhteyttä meihin.

Show Comments

Comments are closed.