Uusi kirjanpitolaki 2016

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukuisia kohtia kirjanpitolaissa. Muutokset perustuvat keskeisiltä osiltaan vuonna 2013 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston tilinpäätösdirektiiviin. Direktiivin keskeisenä tarkoituksena on keventää tilinpäätössääntelystä etenkin pienyrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

Uudessa kirjanpitolaissa yritykset ryhmiteltäisiin neljään luokkaan kokonsa perusteella: mikro-, pien-, keskikokois- ja suuryrityksiin. Yrityksen luokalla olisi merkitystä mm. tilinpäätössääntöjen määräytymisen kannalta.
yrityskoko

Uutta lakia sovelletaan 1.1.2016 alkaviin tilikausiin.

Show Comments

Comments are closed.