Vuoden 2015 verokannat ja verottoman tulon määrä

01.01.2015 alkaen tulevat voimaan uudet verokannat.

– Ennakkopidätyksen verokanta on 20 %.
– Veroton tulo on 154 €/kk.
– Täydentävä veroton tulo eläkkeen tapauksessa on 220 €/kk.
– Täydentävä veroton tulo työtapaturma- tai ammattitautikorvauksen tapauksessa on 64 €/kk (sovelletaan vain maksun saajan hakemuksen perusteella).
– Sosiaaliturvamaksun suuruus on 33 %.
– Sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärän perusteena oleva kuukausitulo on 355 € (vuonna 2014 oli 320 €), joten sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä on 117,15 €/kk.
– Työttömyysturvamaksun (töötuskindlustusmakse) suuruus on työntekijälle 1,6 % (vuonna 2014 oli 2 %) ja työnantajalle 0,8 % (vuonna 2014 oli 1 %). Eläkevakuutusmaksun (kohustusliku kogumispensioni makse) suuruus on joko 2 % tai 3 %.

Show Comments

Comments are closed.