Vuoden 2016 verokannat ja verottoman tulon määrä Virossa

01.01.2016 alkaen tulevat voimaan uudet verokannat.

– Tulovero yksityishenkilöille on 20%.
– Verovapaan tulon raja on vuodessa 2040 euroa, kuukaudessa 170 euroa.
– Eläkkeiden kohdalla lisäverovapaa osuus on 225 euroa kuukaudessa.
– Mikäli kyseessä on ammatista johtuva onnettomuus tai sairaus niin lisäosuus verovapaasti on 64 euroa kuukaudessa (myönnetään hakemuksen perusteella).
– Sosiaalivero (työnantaja maksaa) on 33% bruttopalkasta.
– Minimikuukausitaso, josta sosiaalivero lasketaan on 390 euroa. Siten minimi sosiaaliveron määrä on 128.70 euroa kuukaudessa.
– Työttömyysvakuutusmaksu on 1.6% työntekijälle ja 0.8% työnantajalle. Nämä lasketaan bruttokuukausipalkasta.
– Rahastoitu eläkeosuus on joko 2% tai 3% bruttopalkasta.
– Verovapaan ulkomaanpäivärahan raja on 50 euroa ensimmäisen 15 ulkomaanpäivän osalta. Kuitenkin enintään 15 päivää kalenterikuukaudessa. Sen jälkeen voidaan maksaa 32 euroa jokaiselta seuraavalta päivältä.
– Raja-arvon ylittävältä osalta maksetut päivärahat määritellään palkaksi ja verotetaan tuloverona.

Show Comments

Comments are closed.